PCW Tweets

Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow Mae ein cyfeillion yn wedi dadorchuddio’r llythyr a’r gerdd ramantus hwn. Fe'i hanfonwyd gan rywun o… https://t.co/qz4RYdwu2K 2 days 18 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Braf gweld Pont Menai yn ail agor heddiw yn dilyn gwaith adfer hanfodol. Cafodd y bont ei hatgyfnerthu hefyd ym 193… https://t.co/Wnx8w9ZVHL 2 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Mae nifer o lawysgrifau anhraethol bwysig o blith casgliad Peniarth wedi cael eu digido'n ddiweddar gan ,… https://t.co/ad4InHjKWa 2 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Pen-blwydd hapus . Sefydlwyd Cymdeithas Bêl-droed Cymru yng Ngwesty'r Wynnstay Arms, Wrecsam, ar ym… https://t.co/JQsv9Ca7wb 2 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Dydyn ni ddim wedi cael ers tipyn. Felly, dyma ni. Beth ydw i, a phwy fyddai’n fy nefnyddio? Rhowc… https://t.co/KtAb5NuZ0n 2 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Heddiw yw Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd. Yn ddiweddar mae Archifau Ynys Môn wedi derbyn y llyfrau log gwych o adar ym… https://t.co/VtoDEq4k6g 3 days 14 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : 60 mlynedd yn ôl heddiw welodd Pont Trefechan, Aberystwyth, un o’r digwyddiadau pwysicaf yn hanes fodern ein iaith… https://t.co/xhvS97FRhu 3 days 14 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow Dewch i gwrdd â chapteiniaid tai Gobaith, Ffydd, a Chariad yn Ysgol Uwchradd Merched y Bont-faen🏰 Diolch i… https://t.co/awjcOOmgkg 3 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : 🌍 Yn 1611 cyhoeddodd y cartograffydd John Speed ei ‘Theatre of the Empire of Great Britain’. Mae’r 2il gyfrol o’r 4… https://t.co/yB44Y5J4cI 4 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Mae heddiw’n nodi cychwyn Mis Hanes LHDT+!🌈 Eleni, fe fyddwn ni’n cynnal gweithdy celf a digwyddiad efo siaradwyr… https://t.co/iJJF00BSIk 4 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Môr o gariad (ac ar ein sianeli Facebook, Twitter ac Instagram) y mis yma ar gyfer . Dec… https://t.co/1A2ecAZ8XI 4 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Mae’n , felly cyfle i edrych ar lyfrgelloedd Carnegie Cymru, rhwydwaith o lyfrgell… https://t.co/ID4T7v0MxP 4 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow Cymerwch gam yn ôl mewn amser gyda'r llun priodas hyfryd yma o 1899! 💍 Dewch i gwrdd â William a Mary Jane Owen, y… https://t.co/rTDk1MGkeC 4 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Mae ein harddangosfa Gwaed Morgannwg yn agor wythnos yma yn Galwch draw i’w weld! https://t.co/9IiyeWZcjw 5 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow Cymerwch olwg ar y ffrog forwyn briodas hyfryd yma!👗 Tynnodd Robert Thompson Crawshay y ffotograff yma o'r forwyn… https://t.co/643xBAYv2F 6 days 15 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Ar y dydd hwn yn 1826 (197 blynedd yn ôl) – agorwyd Pont y Borth yn swyddogol. https://t.co/RcMDgQRJKF 📷 y P… https://t.co/J7VS5PSVsB 6 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Mae Casgliad Chater yn rhoi tystiolaeth hynod o ddefnyddiol o adeiladau sydd wedi hen diflannu. Oes rhywun yn adnab… https://t.co/IHA1OEDmsx 6 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Ganwyd Lewis Jones, llenor ac arloeswr, ac un o brif sylfaenwyr y Wladfa ym Mhatagonia, yng Nghaernarfon… https://t.co/SooUFFNRHN 6 days 20 hours ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow "Credwn fod addysgu am yr Holocost mewn ysgolion yn hanfodol oherwydd, "Condemnir y rhai na allant gofio'r gorffenn… https://t.co/yiL9OYJMgt 1 week 2 days ago Reply Retweet Favorite
Casgliad y Werin Cymru @casgliadywerin Follow RT : Heddiw yw Ddiwrnod Cofio'r Holocost, pan gofiwn y miliynau o Iddewon a laddwyd mewn gwersylloedd Natsïaidd. Thema… https://t.co/JNwsqQ71yN 1 week 2 days ago Reply Retweet Favorite

Pages