Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

This content isn't available for download, please contact us.

Description

Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road is a radio ballad created in response to the Preseli Heartlands from Crymych to Cwm Gwaun. The project has taken the form of a series of workshops and walks from the communities that reside at the foot of the Preselis. These sessions were an opportunity to get to know the place from different perspectives. These ramblings were be followed by weekend of music-making where participants and musicians were invited to give voice to the songs of the place. Speech, sound and song have been incorporated into the final ballad, an oral record of a unique place, that we hope future generations can continue to appreciate and enjoy for years to come.

Mae’r prosiect Cân y Ffordd Euraidd wedi creu baled radio mewn ymateb i Ein Cymdogaeth Werin o Grymych i Gwm Gwaun. Mae’r prosiect wedi cymryd ffurf cyfres o weithdai a theithiau cerdded o’r cymunedau sydd yn byw wrth droed y Preselau. Roedd y sesiynau cychwynnol yn gyfle i ddod i adnabod y lle o wahanol bersbectifau. Dilynodd y crwydradau yma gan benwythnos dwys o gerddora pan wahoddwyd cyfranogwyr a cherddorion i roi llais i ganeuon y lle. Yna, cafodd llais, sain a chân eu hymgorffori i’r faled radio derfynol, cofnod llafar o le unigryw, un y bydd y cenedlaethau i ddod yn gallu ei werthfawrogi a’i fwynhau am flynyddoedd yn y dyfodol.

Credydau / Credits
Lleisiau cyfranwyr yn y drefn y’i clywir / Contributor voices in the order they are heard
Carolyn Waters, Dyfed Thomas, Sophie Jenkins, Peter Claughton, Eirwyn George, Ysgol Llanychllwydog, Hedydd Hughes, Martin Johnes, Grŵp Treftadaeth Bwlch Y Groes (David Evans, Huw Rees, Terwyn Tomos, Gaynor Evans, Rita Evans), Hefin Wyn, Sally Morris, Stacey Blythe, Norma Brittain, Ewan Rees, Mike Parker Pearson, Shelley Morris, Bill Davies, Huw Jones, Mary Chadwick, Rowan O’Neill, Chris & Patrice Buck, Simon Chatterley, Margaret Daniel, Gwenda Mark, Rhian Medi Jones, Kate Edge, Judith Rees, Sharon Carter, James Purchase

Cerddorion Y Ffordd Euraidd / Golden Road Musicians
Arweinydd – Stacey Blythe
Stacey Blythe – llais, harp, accordion, electric piano
Sharon Carter - oboe
Simon Chatterley – voice, guitar and electric piano
Paul Evans – voice
Sophie Jenkins – voice and percussion
Sally Morris – voice
Shelley Morris – voice, drums and percussion
Rowan O’Neill – voice, clarinet and low whistle
James Purchase – voice
Judith Rees – voice, glasses and piano
Carolyn Waters – voice, guitar and percussion

Cantorion Côr Unnos / Scratch Choir Singers
Rhowan Alleyne, Robert Crosskey, Brian Daniel, Dai Davies, Elaine Davies, Louis Edwards, Annie Evans, Ken Griffiths, Jacqueline Harries, Jill Horwood, Mary Jones, Keith Leighton, Myfanwy Lewis, John Philip Merrett, Natalie Morgan, Shelley Morris, Ailsa Richardson, Elizaberth Smart, Valerie Tarrant, Denzil Thomas, Helen Thomas, Sian Elin Thomas, Dr Alun Rhys Williams, Helen Williams, Alan Wills

Arweinydd y Côr Unnos
Margaret Daniel

Cyfeilydd
Rhidian Evans
Gyda diolch i Cyhoeddwyr Curiad, cyhoeddwyr Y Tangnefeddwyr
Geiriau Waldo Williams, Cerddoriaeth Eric Jones

Defnyddir geiriau Waldo Williams trwy ganiatâd caredig Y Lolfa ac Eluned Richards ar ran ystâd Waldo Williams

Tîm Cynhyrchu SPAN
Marchnata / Marketing
Di Ford

Cyfieithu / Translation
Margaret Morgan

Recordiwr Sain a Ffilm / Sound Recorder and Film
Jacob Whittaker

Recordiwr Sain a Chynhyrchydd y Faled / Sound Recorder and Ballad Producer
Paul Evans

Cysyniad Creadigol a Chynhyrchydd Cymunedol / Creative Concept and Community Producer
Rowan O’Neill

Am fwy o wybodaeth gweler / For more information see:
https://span-arts.org.uk/listen-now-song-of-the-golden-road-radio-ballad/?locale=en-GB

Map y prosiect/project map: https://deep-map.azurewebsites.net/?project=ffordd

Ffilm fer Saernïo Cân y Ffordd Euraidd / Short Film Crafting the Song of the Golden Road:
https://www.youtube.com/watch?v=X2WHcrzotqY&t=8s

Rhan o’r prosiect Ein Cymdogaeth Werin Preseli sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Part of the Preseli Heartlands Project funded by the National Lottery Heritage Fund.

Diolch i PLANED
Ein Cymdogaeth Werin Administrator Hedd Harries
Ein Cymdogaeth Werin Community Development Officer Sophie Jenkins

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment