Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

From back left to right.

1 ?, 2. Alwyn Williams, ?, 4. Raymond Williams, 5. Myfanwy Williams, 6. ?
7. , Idith Valmai, 8. Elen Edwards, 9. Gary Edwards, 10. Angharad Williams, 11. Eryl Williams

Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog

Ydych chi yn y llun yma? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun sydd? Ydych chi'n cofio ble na phryd cafodd y llun hwn ei dynnu? Neu sut mae pethau wedi newid?

Fel rhan o raglen Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog mae ffotograffau o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol a gymerwyd gan Gwilym Livingstone Evans o Blaenau Ffestiniog yn cael eu hail-ymweld a hwy, ac rydym angen eich cymorth chi i ychwanegu atynt. Mae llond llaw o ffotograffau yn cael ei rhyddhau gan Casgliad y Werin Cymru er mwyn gofyn am eich help.
Os oes gennych unrhyw atgofion o’r ffotograffau beth am gymryd y cyfle i rannu gyda ni drwy adael sylw?

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (1)

Ellen's profile picture
Edith Valmai Edwards, tu ol iddi mae Tracey Dunne, wedyn wrth ochr Ellene Edwards a Gari Edwards, tua 1979

You must be logged in to leave a comment