Menter Iaith Sir Ddinbych's profile picture

Menter Iaith Sir Ddinbych

Date joined: 28/10/14

About

Bu i Fenter Iaith Sir Ddinbych dderbyn £59,800.00 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at gynllun cyffrous Yr Amgueddfa Atgofion.  Datblygwyd y cynllun ar y cyd ag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gyda chefnogaeth hefyd gan yr Asiantaeth Datblygu Gwledig lleol Cadwyn Clwyd. Fel rhan o’r cynllun bydd  18 mis o weithgareddau’n cael eu trefnu yn ymwneud â hanes ffermio a bywyd cefn gwlad yn Sir Ddinbych. 

Sir wledig ydi Sir Ddinbych yn ei hanfod ac mae ffermio wedi bod yn rhan annatod o’r economi leol ac o fywyd y trigolion ers cyn cof. Fodd bynnag mae’r economi a’r gymuned wedi newid cymaint yn ystod bywydau’r hen ffermwyr sy’n dal ar ôl. Yr hen ffermwyr hyn ydi’r bobl olaf ar dir y byw sy’n cofio godro a chneifio â llaw, cynaeafu gyda pheiriannau dyrnu, codi tas wair, aredig gyda cheffylau a phrynu eu tractor cyntaf. Bydd y cynllun yn amlygu’r cysylltiad rhwng pobl, cymunedau, iaith a thir. Mae trin y tir wedi siapio’n cefn gwlad yn ogystal â’n cymunedau gwledig. Mae cyswllt anorfod wedi bod rhwng y ddwy elfen ac mae’r cysylltiad yn parhau hyd heddiw. Roedd cadw a saethu anifeiliaid hela hefyd yn rhan bwysig o waith rheoli rhostiroedd grug traddodiadol yn Llantysilio, Y Berwyn, Mynydd Hiraethog a Bryniau Clwyd. Bydd y cynllun yn gyfle i daflu goleuni ar gadw a saethu anifeiliaid hela yn ogystal â ffermio.  

 

Menter Iaith Sir Ddinbych received £59,800 from the Heritage Lottery Fund (HLF) for an exciting project, Yr Amgueddfa Atgofion (The Memories Museum).  The project, developed in close partnership with the Clwydian Range and Dee Valley AONB and with further support from the local Rural Development agency, Cadwyn Clwyd, will deliver an 18 month programme of activities focusing on the heritage of farming and rural life in Denbighshire.

In this predominantly rural county farming has always been at the heart of the local economy and community, but has changed beyond recognition in the lifetimes of the older farmers.  They are now the last people who can give accounts of milking and shearing by hand, harvesting using threshing machines, building a haystack, ploughing with horses and the purchase of their first tractors.  The project will illustrate the link between people, communities, language and the landscape.  Working the land has not only shaped our countryside, but shaped the communities engaged in it. The two have been and continue to be inextricably linked.  Game keeping and shooting was of course also an important part of the traditional management of the heather moorland of Llantysilio, the Berwyns, the Denbigh Moors and the Clwydian Range and the project will give an opportunity to document this in addition to farming

 • 1,370
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 703
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 614
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 723
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 574
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 1,761
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 646
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 461
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 680
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 686
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 467
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 622
 • Use stars to collect & save items login to save