Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Date: 6 July 1915

Transcript:

[portrait of Edward Morris Williams]

Mr E. Morris Williams, Caernarfon.

Darlun ydyw'r uchod o'r diweddar Mr Edward Morris Williams, mab Mr a Mrs Robert Williams, Marcus Street, Caernarfon, ac anwyl briod briod Mrs Morris Williams a drig gyda'i hewythr, Mr Owen Jones, London House, Nefyn. Fel y cofnodwyd genym yn y "Genedl" yr wythnos ddiwedda, collodd Mr Williams ei fywyd drwy ddisgyn yn ddamweiniol oddiar y llong "Waverley" perthynol i Gwmni Morrison, Newcastle, yr hon oedd ym Mhetrograd, ac ar yr hon yr oedd yn brif beirianydd. Nid oedd ond 33ain mlwydd oed.


Source:
No Title. Y Genedl. 6 July 1915. 8.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment