Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Date: 26 July 1917

Transcript:

[portrait of Evan Price]

Pleser ydyw rhoddi darlun i ddarllenwyr y "Drych" o Gymro adnabyddus yn ein mysg, sef y cyfaill Evan Price. Bu Evan yn gweithio yn Bangor, a Wilkes-Barre, Pa.; Cleveland, Ohio; talaeth Maine; Granville a'r cylch, ac Ilion, N. Y. Mab ydyw i'r diweddar James a Margaret Price, o Carmel, sir Gaernarfon, ac y mae yn y wlad hon er's amryw flynyddau, ac fel bob Cymro yn caru ei wlad, ac unodd a'r llynges Brydeinig tua tri neu bedwar mis yn ol. Yn awr y mae ar y "Mine Sweepers" yn rhywle o amgylch Prydain Fawr yn casglu rhai o'r "pea nuts" ag mae'r Ellmyniaid wedi eu rhanu ar y mor. Yn ddiau, y mae dymuniadau goreu yn cael eu hanfon iddo oddiwrth ei holl gyfeillion yn y wlad hon, a hyderwn y caiff ddychwelyd i'n mysg yn iach a diglwyf. Bydd gair o'i brofiad yn sicr o fod yn dderbyniol, ac edrychir yn mlaen am yr holl hanes ar ei ddychweliad i'r wlad hon.—Nem Roberts.


Source:
No Title. Y Drych. 26 July 1917. 5.

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment