Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Pan fu farw Hugh Williams, Pant-y-Saer, Ty'nygongl, Sir Fon, mewn damwain yn 1904, disgrifiwyd ef fel un o 'wyr mawr Mon.' Roedd yn adnabyddus fel ffermwr, blaenor yng Nghapel Tabernacl, un o arweinyddion y Methodistiaid Calfinaidd, Rhyddfrydwr, dirwestwr, dadleuwr, gwerinwr, llenor ac aelod llu o fudiadau a chymdeithasau. Dyma hanes ei fywyd.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment