Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd gan Landeilo cyfran dda o leoliadau perfformio, megis y capeli, y Neuadd Ddinesig, Neuadd y Farchnad ac Eglwys Sant Teilo. Roedd gan y rhain galendrau llawn o gyngherddau, digwyddiadau codi arian, ac eisteddfodau, a oedd yn denu cynulleidfaoedd o bell ac agos. Dyma raglen Cyngerdd a Datganiad yn Eglwys CM Salem Llandilo / Llandeilo ar ddydd Mawrth 3 Ebrill 1928. Cadeirydd y digwyddiad oedd D. F. James Ysw, Bronygaer; a’r Organydd oedd Miss Nancy Jones LRAM.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment