Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Bydd y Cyflwyniad yn eich tywydd o faes parcio Bwlch Pen Barras ac ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa tuag at ein Pwynt Sain cyntaf. Mae'n cynnwys cyflwyniad i'r daith a chyfarwyddiadau i'r rhai sy'n defnyddio ffôn symudol i ddilyn y daith. Mae'r pwynt hwn yn cynnwys cyfweliad gyda Dr Jacqui Malpas, Swyddog Geoamrywiaeth AHNE Bryniau Clwyd. Mae'n sgwrsio am waith pump o ddaearegwyr o ferched arloesol oedd yn gweithio yn yr ardal ar droad yr Ugeinfed Ganrif.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment