Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description


Mae man aros Pwynt Sain Dau yn edrych dros fryngaer Oes yr Haearn o'r enw Moel y Gaer, Llanbedr. Mae'n sefyll ar esgair o'r Bryniau gan edrych dros Ddyffryn Clwyd. Sonia Samantha Williams, Swyddog Cadwraeth Bryngaerau i'r project Y Grug a'r Caerau am Foel y Gaer a'r bryngaerau yn y pwynt sain hwn.

Yn ymyl, ceir olion tomen gladdu Oes yr Efydd. Mae Fiona Gale, Archeolegydd Sir Ddinbych, yn ein tywys yn ôl 4000 o flynyddoedd i'r adeg y tybir i'r domen gael ei chreu.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment