Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

The Miser's Feast - recipe by Nerys Howells passed down generations.

Comments (2)

Anonymous's profile picture
oes modd cael y Ryseitiau yn Gymraeg os gwelwch yn dda. Rwyf wedi clicio ar CYmraeg ond mae y rysaint yn ymddangos yn Saesneg.
Gathering The Jewels's profile picture
Mae cynnwys ar wefan Casgliad y Werin yn cael ei gyfrannu gan aelodau o'r cyhoedd. Mae darnau o'r cynnwys sy'n cael ei gyfrannu i'r wefan oddi wrth bobl nad ydynt yn medru'r Gymraeg. Felly fe ddewch ar draws eitemau ar y wefan sydd ganddynt gyfieithiad Cymraeg ac eraill nad sydd ganddynt. Gobeithiaf y byddwch yn parhau i fwynhau archwilio gwefan Casgliad y Werin Cymru.

You must be logged in to leave a comment