Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Gorfoledd i Loegr, ond fflam y ddraig wedi cynnau

Roedd Awstralia yn lleoliad arbennig ar gyfer pumed
twrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd, ond digon di-fflach
oedd pethau ar ddechrau’r gystadleuaeth. Prin iawn
oedd y canlyniadau annisgwyl, gyda tri mawr hemisffer
y de a ffefrynnau Ewrop, Lloegr a Ffrainc, am gyrraedd
y chwarteri’n ddidrafferth a phawb arall am y gorau i
ymuno â nhw.
Roedd tîm Cymru wedi curo Canada, Tonga a’r Eidal yn
eu tair gêm gyntaf i gyrraedd y rownd gogynderfynol.
Ar gyfer gêm olaf y grwˆ p dewisodd Steve Hansen dîm
‘gwan’ i herio Seland Newydd. Yn gwbl annisgwyl,
daeth y gystadleuaeth yn fyw wrth i Gymru chwarae
rygbi egnïol ac agored. Roedd Cymru ar y blaen ymhell
i’r ail hanner nes i Seland Newydd orffen yn gryf a
chipio buddugoliaeth o 53-37. Gydag awch yn chwarae
Cymru eto, doedd Hansen ddim am ddiffodd y fflam a
dewisodd dîm tebyg iawn i wynebu Lloegr yn y rownd
gogynderfynol.

Ar ôl ennill eu gemau grwˆp. yn gyfforddus, roedd y
Saeson wedi sefydlu eu hunain fesul gêm yn un o’r
ffefrynnau am y cwpan. Heb ddim i’w golli, chwaraeodd
Cymru o’r dechrau ag ysbryd timau Cymru’r gorffennol
ac ar yr hanner roedd yn edrych fel pe bai’r hen ffordd
Gymreig o chwarae am fod yn drech na Lloegr. Ond
newidiodd Clive Woodward y gêm yn llwyr drwy ddod â
Mike Catt i’r cae. Yn raddol, daeth cicio cywir Catt a
Jonny Wilkinson â Lloegr yn ôl i’r gêm ac wedi brwydr
arwrol, Lloegr aeth ymlaen i’r rownd gynderfynol.
Diolch i gapteiniaeth aruthrol Martin Johnson a
dylanwad cyson Wilkinson, curodd Lloegr De Affrica yn y
rownd gynderfynol yn Perth. Yn y rownd derfynol, yn
eiliadau olaf amser ychwanegol, ciciodd troed chwith
Wilkinson y gôl adlam i guro Awstralia a selio lle’r
Saeson yn y llyfrau hanes. Arweiniodd dull pasio cyflym
Cymru yn erbyn Seland Newydd a Lloegr at arddull
chwarae a enillodd y Gamp Lawn yn 2005 – am y tro
cyntaf ers 27 mlynedd.

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment