Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

The memorial to Hedd Wyn at Trawsfynydd.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (1)

Hanes Abergwaun's profile picture
Cafodd hen wncwl i'm gwr ei ladd ar yr un diwrnod ac yn yr un frwydr a Hedd Wyn. Wedd e'n ddwy ar hugain ac yn wreiddiol o ardal Trefin yn Sir Benfro. Mab ffarm wedd e hefyd ac oherwydd hynny bu'n gyfrifol am ddefnyddio ceffylau a cheirt i lusgo arfau at y Ffrynt.

You must be logged in to leave a comment