Merched y Wawr's profile picture

Merched y Wawr

Date joined: 18/11/14

About

Sefydlwyd Merched y Wawr ym 1967 yn y Parc ger y Bala fel mudiad gwladgarol a fyddai’n cynnig cyfleon i fenywod o bob oedran i gymdeithasu yn y Gymraeg yn ogystal ag ymgyrchu dros hawliau’r iaith a hawliau Merched. Bellach mae dros 270 o ganghennau a chlybiau  gyda tua 7,000 o aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr led led Cymru.

 

Yn 2016 derbyniodd y mudiad gyllid trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect treftadaeth blwyddyn o hyd a fyddai’n mynd ati i gasglu hanes arbennig Merched y Wawr a’i chyfraniad i ddiwylliant Cymru dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf. Fel rhan o’r prosiect hwnnw fe fydd deunydd yn cael ei rhoi arlein fel rhan o Gasgliad y Werin. Gofynwn yn garedig os oes gennych chi unrhyw ddeunydd perthnasol am y mudiad eich bod yn ei rhoi arlein fel rhan o’r casgliad hwn. 

 

Ewch i’r wefan i ddarganfod mwy am y mudiad a sut y gallwch chi fod yn rhan o'n dathliadau penblwydd ac hanes unigryw Merched y Wawr. 

 

 

www.merchedywawr.cymru

 

****

 

‘Merched y Wawr’ was established in 1967 in ‘Y Parc’ near Bala as a patriotic society providing opportunities to women of all ages to socialise in Welsh and to campaign for the rights of Women and the Welsh language. Today, there are over 270 branches and clubs, nearly 7,000 members of ‘Merched y Wawr’ and ‘Gwawr’ clubs across Wales.

 

In 2016 the charity was awarded grant funding from the Heritage Lottery fund for a year long heritage project which aims to collect materials relating to Merched y Wawr’s unique history and its contribution to Welsh culture over the past fifty years. As part of the project material will be put online on the People’s Collection Wales website. If you have any relevant document, photograph or memorabilia about the charity then please include them here as part of this collection.

 

Please visit our website for more information about the society and how you can get involved in our fiftieth birthday celebrations and become a part of Merched y Wawr’s unique history. 

 

www.merchedywawr.cymru

Website: https://www.merchedywawr.cymmru (Opens in a new window)

 • 46
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 51
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 43
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 51
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 37
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 41
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 37
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 43
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 39
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 39
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 38
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 43
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 39
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 37
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 39
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 41
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 36
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 36
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 299
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 215
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 223
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 281
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 166
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 140
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 123
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 147
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 139
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 121
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 138
 • Use stars to collect & save items login to save
 • 134
 • Use stars to collect & save items login to save