Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Roedd Billy Spiller yn swyddog heddlu 32 oed o Forgannwg ac yn unigryw am iddo lwyddodd i fod yn aelod o'r Tîm Rygbi Cenedlaethol a enillodd y Gamp Lawn yn 1911 a chael cant o rediadau cyntaf Clwb Criced Sir Forgannwg mewn gêm dosbarth cyntaf yn 1921.

Mae'r llyfryn hwn yn rhoi'r chwyddwydr ar yrfa Billy fel swyddog yr heddlu a'i gyflawniadau hynod ym myd y campau.

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment