Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Yn y llun mae E Wyn James a Christine James yn siarad i Gangen Merthyr Tudful o Ferched y Wawr am gyfrol ‘Dagrau Tost’ a olygwyd ganddynt, cyfrol o gerddi Cymraeg yn ymateb i drychineb Aberfan. Yn dilyn y sgwrs ysgrifenodd Hefina Davies, aelod o’r Gangen, ei hymateb hithau ar ffurf cerdd.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment