Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Llythyr oddi wrth Uned Iechyd Meddwl, Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin yn diolch i Gangen Merched y Wawr Llangadog am ddanfon rhodd o £25 i’w ddefnyddio er lles y cleifion. 11 Awst 1992.
Roedd y gangen yn ymwneud yn reolaidd gyda’r Ysbyty ac hefyd yn gwahodd cleifon i’r gangen i gael te.

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment