Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Eirlys Lewis o Gangen Llangadog yn siarad â Catrin Stevens (a oedd wedi bod yn Llywydd 2000-2002) yn ystod Penwythnos Preswyl Merched y Wawr 2015 yn Llanbed am ei phrofiad, a hynny fel merch, o weithio mewn ffatrïoedd. Bu Eirlys yn gweithio mewn ffatrïoedd niferus yn ne Cymru, gan ddechrau fel Gweithredwr Peiriannau (Machine Operator) cyn mynd ymlaen wedyn i osod y peiriannau – yn gyfarfal â dynion am y tro cyntaf yng Nghaerdydd.
(Yn 2017 wnaeth Catrin Steven gyhoeddi llyfr, ‘Voices from the Factory Floor’, a oedd yn olrhain profiadau merched yn gweithio mewn ffatrïoedd yng Nghymru o 1945 – 1975)

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment