Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Rhai o aelodau’r gangen yn cyflwyno tlws Merched y Wawr i Elfed Roberts, Eisteddfod yr Urdd, 1980. Cynlluniwyd y tows a’u gwneud gan Iwan Cwyfan Hughes, Cyn-ddisgybl Ysgol Maes Garmon. Gwelwn: Ann Williams, Glenys Ashford, Morfudd Roberts, Sheila Hughes, Janes Roberts, ac Elfed Roberts (Trefnydd yr Urdd ar y pryd)

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment