Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

'Campaign Wales' oedd cylchgrawn cefnogwyr CND Cymru rhwng 1985 ac 1991, gan barhau o dan y teitl ‘HEDDWCH’ o Hag 1991 hyd heddiw. Fe'i cyhoeddwyd yn chwarterol fwy neu lai o 1985, yn dilyn sefydlu CND Cymru fel rhwydwaith ymgyrchu annibynnol o 1981.
Mae pob rhifyn yn cynnwys diweddaraiadau ar gynnydd ymgyrchoedd a gweithgareddau CND led-led Cymru, gyda nifer o gyfeiriadau penodol at gymunedau, ymgyrchwyr a mudiadau yng Nghymru - ffynhonnell eithriadol o werthfawr ar gyfer archwilio treftadaeth heddwch Cymru dros y 4 degawd ddiwethaf.

Do you have information to add to this item? Please leave a comment

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment