Content can be downloaded for non-commercial purposes, such as for personal use or in educational resources.
For commercial purposes please contact the copyright holder directly.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Description

Date: 12 May 1915

Transcript:

BRO GORONWY.

YN Y "LUSITANIA."—Ymysg y rhai a gollwyd yn y llong favvr hon yr oedd Mrs Howdle, merch Mr a Mrs William Hughes, Pantysaer, Ty'nygongl, hyhi'n stewardess yng ngwasanaeth y cwmni. Fe gofir y bu farw ei phriod yn dra disymwth pan yn aros wyliau'r haf ym Mhantysaer ychydig flynyddau'n ol. Dwfn yw tristwch y teulu o'i cholli.


Source:
'Yn y "Lusitania".' Y Clorianydd. 12 May 1915. 4.

Comments (0)

You must be logged in to leave a comment